Coaching menedżerski

Coaching menedżerski

Coaching menedżerski

Możliwość komentowania Coaching menedżerski została wyłączona

Coaching menedżerski w jednym zdaniu można zdefiniować jako proces rozwoju potencjału zawodowego. Jest to skuteczna metoda wprowadzania pożądanych zmian, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Oferujemy dwa rodzaje coachingu dla menedżerów:

  • executive coaching – skierowany do średniej i wyższej kadry zarządzającej – prezesów, dyrektorów, top menedżerów i właścicieli firm,
  • coaching menedżerski – wykorzystanie elementów coachingu w relacji menedżera z podwładnymi.

Głównym celem coachingu menedżerskiego jest przede wszystkim zwiększenie wykorzystania potencjału oraz wiedzy przez menedżerów oraz podniesienie ich ogólnej satysfakcji i celowości podejmowanych działań. Oprócz tego, że menadżer zarządzający zespołem powinien posiadać kompetencje w zakresie zarządzania ludźmi – umiejętność komunikowania czy motywowania pracowników oraz delegowania zadań, powinien też nieustannie się rozwijać. Coaching jest metodologią doskonalenia kompetencji menedżerskich, który służy rozwojowi zawodowemu i osobistemu osób, które skorzystają z tej formy pracy.

Powrót na górę