Fundusze unijne

Fundusze unijne

Możliwość komentowania Fundusze unijne została wyłączona

Monitoring funduszy

Proponujemy Państwu stały lub okresowy monitoring funduszy unijnych w celu dopasowania źródeł finansowania do koncepcji przedsięwzięcia oraz ocenę stopnia spełnienia kryteriów kwalifikowalności do poszczególnych projektów. Z nami oszczędzicie Państwo czas niezbędny do przebrnięcia przez zawiłe instrukcje i szczegóły dotyczące programów unijnych.

Dowiedz się więcej – wypełnij formularz kontaktowy

Wnioski o dofinansowanie

Firma Nextep proponuje państwu swoje usługi w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie celów biznesowych przy pomocy funduszy unijnych. Nasi specjaliści sprawdzą dla Państwa dostępne fundusze, rzetelnie ocenią szanse na ich pozyskanie oraz przygotują wniosek o dofinansowanie.

W przypadku otrzymania dotacji jest to koszt, który można uwzględnić w pozycji kosztów kwalifikowalnych, które nie obciążają bezpośrednio klienta.

Proponujemy trzy formy płatności:

  1. Zero wkładu własnego – nie pobieramy opłaty za przygotowanie wniosku dopóki nie Klient nie otrzyma dofinansowania. Innymi słowy – nie ponosisz żadnego ryzyka. Jeśli nie otrzymasz dotacji, nie płacisz za naszą usługę.
  2. Niska opłata stała za przygotowanie wniosku – stała kwota wynagrodzenia płatna bez względu na to, czy Klient otrzyma dofinansowanie. Klient otrzymuje gwarancję pozytywnej oceny formalnej wniosku. Ponieważ nie mamy wpływu na to, czy konkurencyjne wnioski nie okażą się bardziej atrakcyjne z punktu widzenia komisji weryfikującej, proponujemy tę formę, w której klient ma pewność, że wniosek przejdzie pozytywnie ocenę formalną. Kwestia przyznania środków znajduje się w gestii oceniającego.
  3. Procent od uzyskanej kwoty – w tym wypadku klient płaci tylko w przypadku otrzymania dotacji z góry umówioną kwotę stanowiącą niewielką część otrzymanego wsparcia.

Powrót na górę